FINANČNÍ UKAZATELE 2022 (k 28.02.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2022
1
Daňové příjmy
13 541 000 Kč
2
Nedaňové příjmy
2 031 600 Kč
3
Kapitálové příjmy
1 205 000 Kč
4
Přijaté transfery
253 200 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2022
3
Služby pro fyzické osoby
38 969 400 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
5 400 200 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
2 526 100 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
125 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
50 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
40 000 Kč
3
Služby pro fyzické osoby
38 969 400 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
5 400 200 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
2 526 100 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
125 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
50 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
40 000 Kč