FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 30.06.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Daňové příjmy
9 719 200 Kč
Nedaňové příjmy
1 503 800 Kč
Přijaté transfery
382 400 Kč
Kapitálové příjmy
207 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Služby pro obyvatelstvo
13 903 800 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
3 372 700 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
3 168 700 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
125 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
96 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
10 000 Kč
Služby pro obyvatelstvo
13 903 800 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
3 372 700 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
3 168 700 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
125 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
96 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
10 000 Kč