FINANČNÍ UKAZATELE 2020 (k 31.05.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2020
1
Daňové příjmy
12 525 300 Kč
4
Přijaté transfery
2 295 000 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 687 700 Kč
3
Kapitálové příjmy
1 210 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2020
3
Služby pro obyvatelstvo
26 426 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
5 608 400 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 570 400 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
125 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
50 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
40 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
26 426 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
5 608 400 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 570 400 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
125 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
50 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
40 000 Kč