FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 30.06.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
1
Daňové příjmy
9 719 200 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 503 800 Kč
4
Přijaté transfery
382 400 Kč
3
Kapitálové příjmy
207 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
3
Služby pro obyvatelstvo
13 903 800 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
3 372 700 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
3 168 700 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
125 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
96 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
10 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
13 903 800 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
3 372 700 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
3 168 700 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
125 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
96 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
10 000 Kč