FINANČNÍ UKAZATELE 2012
Odkud plynou největší příjmy v roce 2012
4
Přijaté transfery
15 283 600 Kč
1
Daňové příjmy
6 114 700 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 174 500 Kč
3
Kapitálové příjmy
156 800 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2012
2
Průmyslová a ostatní odvětví
39 493 300 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
8 780 100 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
3 961 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
135 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
12 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
11 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
39 493 300 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
8 780 100 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
3 961 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
135 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
12 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
11 000 Kč